Apycom jQuery Menus
ผลิตภัณฑ์และบริการ : [ Products and Services ] 
บริการเตรียมสภาพผิวชิ้นงานก่อนชุบ (Pretreatment and Surface Preparation)
การเตรียมผิวชิ้นงานเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการชุบ เพื่อให้สภาพพื้นผิวของผลิตภัณฑ์มีความพร้อมสำหรับขั้นตอนการนำไปชุบเคลือบเคมีต่อไป

บริษัท อี เอ็น ซี จำกัด มีบริการจัดเตรียมผิวงาน ทั้งประเภทของการทำความสะอาดชิ้นผิวงานด้วยการใช้น้ำยาเคมี และการขัดผิวงานประเภทต่างๆ โดยแยกตามความเหมาะสมของชนิดโลหะและการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • เตรียมผิวแบบใช้เคมี (Chemical Surface Preparation) เป็นวิธีการเตรียมผิวชิ้นงานใช้มีความสะอาดก่อนส่งเข้ากระบวนการชุบ จะเป็นการเอาสิ่งสกปรกที่เป็นสารหนักออกก่อน

  • บริษัท อี เอ็น ซี จำกัด มีไลน์เตรียมผิว ทั้งแบบกัดกรด (Acid Pickling) ซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีคราบเขม่า รอยเชื่อม สนิม และแบบต้มล้างไขมัน (Sock Clean) ซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีการชโลมน้ำมันปริมาณมาก
  • เตรียมผิวแบบขัด (Buffing) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพของผิวงาน เป็นกระบวนการขัดเพื่อเก็บผิวชิ้นงานที่คม ไม่เรียบเนียน หรือเป็นรอยหยักหยาบ ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการขึ้นรูป การเชื่อม หรือการขนส่ง การเตรียมผิวแบบนี้ทำให้ชิ้นงานมีความเรียบเนียนมากขึ้น

  • บริษัท อี เอ็น ซี จำกัด มีไลน์การขัดทั้งหมด 2 ไลน์ คือ
    แบบไวเบรท (Vibrating Buffing) เป็นการขัดชิ้นงานโดยใช้เครื่องเขย่า ซึ่งจะมีหินขัดทำหน้าที่ขัดเก็บผิวชิ้นงานให้เรียบเหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก เช่น ชิ้นงานประเภทน็อต สกรู
    แบบใช้มือ (Manual Buffing) เป็นการขัดโดยใช้มือ เหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสวยงาม หรือเป็นชิ้นงานที่เน้นการโชว์พื้นผิวของผลิตภัณฑ์